From Houston:

 

Merge onto I-45 S

 

Take exit 24 toward NASA 1

 

Merge onto Nasa Bypass E

 

Continue onto E NASA Pkwy

Destination will be on the right

3101 NASA Pkwy

Seabrook, TX 77586

 

From Galveston:

 

Merge onto I-45 N

 

Take exit 24 toward NASA 1

 

Merge onto Nasa Bypass E

 

Continue onto E NASA Pkwy

Destination will be on the right

3101 NASA Pkwy

Seabrook, TX 77586